casino siteleri
Health and FitnessServices

Hur Ett Korrekt Ventilationssystem

Hur ett korrekt ventilationssystem tillför mer värde till ditt hus

Majoriteten av människor tillbringar upp till 90 % av sin tid inomhus och andas tusentals liter luft varje dag. Målet med ventilationen är att skapa hälsosam och behaglig inneluft i byggnaden. Vilket visar hur ett korrekt ventilations system är viktigt för hemarkitekturen och tillför mer värde till ditt hus. Även om det inte är så påtagligt som mat, vatten eller rörelse vad gäller välbefinnande. Klimatet inne i hemmen har en betydande inverkan på hälsan och säkerheten för majoriteten av människor. Luftföroreningar inomhus har i studier visat sig vara mer skadliga för ens hälsa än föroreningar i utomhusluften.

God ventilation i hemmet kan bidra till att minska dessa hälsorisker samtidigt som strukturen skyddas. Om du säljer ditt hem på fastighetswebbplatsen hus till salu i Lahore eller andra större städer i Pakistan. Om det inte finns något ordentligt ventilationssystem i huset kan det vara mycket svårare för dig att övertyga köpare att hosta upp ett rimligt pris utan ordentlig ventilation.

Inomhusluftens kvalitet upprätthölls tidigare genom naturlig ventilation på traditionellt sätt att bygga. Som förlitade sig på tryckförändringar orsakade av varianser i höjd och temperatur, samt vinden. På grund av tryckskillnaden tvingades täppt luft och fukt ut genom rökkanalerna. Medan färsk ersättningsluft tvingades in genom läckor i fönstersprickor eller hål utformade för ersättningsluft.

Varför är Ventilationssystem viktigt?

Ventilation är lika viktigt för ett hem som hjärta för blodcirkulationen i människokroppen. Hjärtat är det viktigaste och centrala organet i människokroppen utan hjärtat är människokroppen död. På samma sätt är ventilation det viktigaste centrala organet i hemmet. Om du ska erbjuda ett hus till försäljning, eller om du vill köpa ett hem, tänk på att ett hem utan ordentligt ventilationssystem inte är en trevlig spjälsäng. Ventilation är en av de stora tekniska faktorerna som tillför mer värde till ditt hus. Det varierar huspriset beroende på dess infrastruktur.

Naturlig ventilation räcker inte längre för att säkerställa god inomhusluftkvalitet i bostäder som byggs eller byggs om på modernt sätt för att vara täta. För det är vanligt att man duschar många per dag och plaggen städas och torkas inomhus. Dagens boendemönster resulterar i en hög luftfuktighetsbelastning inomhus. Fukt kan inte komma ut eftersom ångspärren och täta fönster hindrar frisk luft från att komma in. Som ett resultat av detta måste ventilationen hanteras mekaniskt. Bra infrastruktur i hemmet med ordentligt ventilationsfilter, tillför mer värde till ditt hem. När du bygger ett hus till salu, se till att det har perfekt arkitekturdesign med rätt ventilationssystem. För att tillföra mer värde till ditt hus och få en bra vinst.

Följande är faktorer som visar vikten av ventilationssystem i ett hem. Och hur det tillför mer värde till ditt hus. Dessa saker hjälper dig att övertyga en köpare.

Kontrollera fuktighet

Förmågan att justera luftfuktigheten är en av fördelarna med bra ventilationssystem. ERV kan fånga upp en del av fukten i fuktad luft, vilket minskar mängden energi som behövs för att fukta frisk luft. Mögel, kvalster, svampar, bakterieutveckling och virus kan minskas genom att hålla luftfuktigheten mellan 40 % och 60 %. Detta kan också hjälpa till att förebygga hälsoproblem och allergiska reaktioner.

Bra ventilation leder till fantastiska saker

Det är viktigt att vi andas ren luft. Du kan öka komforten och produktiviteten, minska sjuktiden, koppla av klienter, sänka energikostnaderna och kontrollera luftfuktigheten med rätt ventilation. Dessa fördelar kan förbättra en mängd olika aspekter av ditt företag.

Ventilation kan hjälpa till att minska kondens

Kondens uppstår när fuktig luft kyls ned snabbt och inte riktigt kan hålla kvar all fukt som vattenånga. Fukten flyttar sig till den kallaste tillgängliga ytan och samlas, formar vattenpärlor på fönster, avdelare eller olika ytor. Om det inte finns någon risk för att fukten i huset inte kontrolleras efter en tid, kan det leda till avskaffande bakgrund. Form och formarrangemang och överraskande primär skada på trähållare. Bra ventilation kan hjälpa till att kontrollera temperaturen och kontrollera fuktnivåerna.

VOC-koncentrationer kan minskas med ventilation

VOC, eller oförutsägbara naturliga organiska föreningar och kemikalier är utsläpp. Från familjesyntetiska föreningar, svep och dekorationer som kan bli giftiga i högt fokus. Att lägga undan syntet på lämpligt sätt och vara pålitlig med avseende på VOC-utflöden från köpta inomhusdekorer. Och produkter är avgörande för att minska grupperingen av VOC i ett hem. Att hålla jämna steg med tillräcklig ventilation kan hjälpa till att kontrollera konvergenser av befintliga VOC i ett hem. Eftersom det är nästan svårt att ta ut VOC från inomhusluften.

Allergener kan filtreras bort från hemmet

Allergener som damm, pollen och olika försämringar kan fastna och fokuseras i ett hem när ventilationen är bristfällig. Lämplig ventilation hjälper till att eliminera stora partiklar och rester från luften. Detta kan adekvat hjälpa till med att minska överkänslighetsbiverkningar. Göra inomhusluften betydligt mer behaglig för känsliga offer.

Hjälper till att skydda andningshälsan och förebygga astma

Fuktiga, ruttna tillstånd kan bidra till utvecklingen av astma och andra andningssjukdomar. Genomdränkta förhållanden kan också skapa ett idealiskt klimat för dammkryssar att klara sig och öka i antal. Vid den punkt då dammbuggar kommer i kontakt med huden och andningsorganen. Det kan orsaka dermatit, stickningar och andningsproblem. Bra ventilation kan hjälpa till att förebygga dessa problem samtidigt som de förser de boende med ny luft. Ventilation utan energiförlust Alla dessa faktorer visar att ventilationssystem tillför mer värde till ditt hus till försäljning.

AVGASVENTILATIONSSYSTEM

Frånluftssystem fungerar genom att tryckavlasta ditt hem. Systemet släpper ut luft från huset medan sminkluft infiltreras genom läckor i byggnadsskalet och genom avsiktliga, passiva ventiler.

Utsugsventilationssystem är mest lämpliga för kalla klimat. I klimat med varma fuktiga somrar kan trycksänkning dra in fuktig luft in i byggnadsväggar, där den kan kondensera och orsaka fuktskador.

Frånluftssystem är relativt enkla och billiga att installera. Vanligtvis består ett frånluftssystem av en enda fläkt som är ansluten till en centralt placerad, enkel frånluftspunkt i huset. En bättre design är att ansluta fläkten till kanaler från flera rum, gärna rum där föroreningar genereras, som badrum. Justerbara, passiva ventiler genom fönster eller väggar kan installeras i andra rum för att tillföra frisk luft istället för att förlita sig på läckor i byggnadsskalet. Passiva ventiler kan dock kräva större tryckskillnader än de som induceras av ventilationsfläkten för att fungera korrekt.

Ett problem med avgasventilationssystem är att de – tillsammans med frisk luft – kan dra in föroreningar, inklusive:

Radon och mögel från en krypgrund

Damm från en vind

Rök från ett angränsat garage

Rökgaser från eldstad eller fossilbränsleeldad varmvattenberedare och ugn.

Dessa föroreningar är ett särskilt problem när badfläktar, intervallfläktar och torktumlare (som också gör hemmet trycklöst medan de är i drift) körs när ett frånluftsventilationssystem också är i drift.

Frånluftssystem kan också bidra till högre uppvärmnings- och kylkostnader jämfört med energiåtervinningsventilationssystem eftersom frånluftssystem inte tempererar eller tar bort fukt från tillsatsluften innan den kommer in i huset.

FÖRSÖR VENTILATIONSSYSTEM

Försörjningsventilationssystem använder en fläkt för att trycksätta ditt hem, vilket tvingar in utomhusluft i byggnaden medan luft läcker ut ur byggnaden genom hål i skalet, badkaret och fläktkanalerna och avsiktliga ventiler (om några finns).

Liksom frånluftsventilationssystem är tilloppsventilationssystem relativt enkla och billiga att installera. Ett typiskt tillförselventilationssystem har ett fläkt- och kanalsystem som för in frisk luft i vanligtvis ett – men helst flera – rum som de boende upptar mest (t.ex. sovrum, vardagsrum). Detta system kan inkludera justerbara fönster- eller väggventiler i andra rum.

Tilluftsventilationssystem ger bättre kontroll över luften som kommer in i huset än vad frånluftsventilationssystem gör. Genom att trycksätta huset minimerar försörjningsventilationssystem utomhusföroreningar i bostadsutrymmet och förhindrar backdrafting av förbränningsgaser från eldstäder och apparater. Tillförselventilation gör det också möjligt att filtrera utomhusluft som införs i huset för att avlägsna pollen och damm eller avfuktas för att ge fuktkontroll

Försörjningsventilationssystem fungerar bäst i varma eller blandade klimat. Eftersom de trycksätter huset har dessa system potential att orsaka fuktproblem i kalla klimat. Vintertid gör tillförselventilationssystemet att varm innerluft läcker ut genom slumpmässiga öppningar i yttervägg och tak. Om innerluften är tillräckligt fuktig kan fukt kondensera på vinden eller kalla ytterväggar, vilket resulterar i mögel, mögel och röta.

Liksom frånluftsventilationssystem, tempererar inte tilloppsventilationssystem eller tar bort fukt från påfyllningsluften innan den kommer in i huset. De kan således bidra till högre uppvärmnings- och kylkostnader jämfört med ventilationssystem för energiåtervinning. Eftersom luft förs in i huset på diskreta platser kan uteluften behöva blandas med inomhusluften innan leverans för att undvika kallluftsdrag på vintern. En in-line kanalvärmare är ett annat alternativ, men ökar driftskostnaderna.

BALANSERADE VENTILATIONSSYSTEM

Balanserade ventilationssystem, om de är korrekt designade och installerade, varken trycksätter eller minskar trycket i ditt hem. Snarare introducerar och släpper de ut ungefär lika mängder frisk utomhusluft och förorenad inneluft.

Ett balanserat ventilationssystem har vanligtvis två fläktar och två kanalsystem. Frisk lufttillförsel och frånluftsventiler kan installeras i varje rum, men ett typiskt balanserat ventilationssystem är utformat för att tillföra frisk luft till sovrum och vardagsrum där de boende tillbringar mest tid. Den släpper också ut luft från rum där fukt och föroreningar oftast genereras (kök, badrum och kanske tvättstugan).

 

Vissa konstruktioner använder ett enpunktsutblås. Eftersom de direkt tillför utomhusluft, tillåter balanserade system användning av filter för att ta bort damm och pollen från utomhusluften innan det förs in i huset.

Balanserade ventilationssystem är lämpliga för alla klimat. Eftersom de kräver två kanal- och fläktsystem är dock balanserade ventilationssystem vanligtvis dyrare att installera och driva än till- och frånluftssystem.

Liksom både till- och frånluftssystem, tempererar eller tar inte balanserade ventilationssystem bort fukt från tillsatsluften innan den kommer in i huset. Därför kan de bidra till högre uppvärmnings- och kylkostnader, till skillnad från ventilationssystem för energiåtervinning. Liksom försörjningsventilationssystem kan uteluften behöva blandas med inomhusluften före leverans för att undvika kallluftsdrag på vintern.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button